Program sommar och höst 2020

 

19 augusti             Nya medlemmars möte!

Gun bjuder in till en träff för att du som ny medlem ska få en möjlighet att bekanta dig med vår verksamhet under trevliga former! Att få möjlighet att lära känna andra medlemmar och utbyta erfarenheter gör att kommande möten, kurser och resor m.m. blir roligare och något att se ännu mer fram emot. Gun kommer att begränsa antalet så att det inte blir för trångt i trädgården. Lite växtförsäljning kan det bli. Mer information när du anmäler dig.

 

Anmälan till: gun.skybrand@telia.com, tel: 0708-788 039

Sista anmälningsdag: 9 augusti

---------

Ändring i höstprogrammet!
Bergianska trädgården har bestämt sig för att ställa in den traditionella höstfesten den 6 september. Det innebär att vi inte kommer att kunna ha vår växtmarknad där.
 
Men vi har bestämt oss för att genomföra en växtmarknad ändå den 6 september.
Den kommer att vara i Ann-Christine Holmgrens trädgård i Tullinge. Mer information kommer senare. Vi kommer självklart se till att vi kan följa Folkhälsomyndighetens regler/direktiv och genomföra en säker marknad.
 
Vill du sälja så är det bra om du anmäler det i tid.
Vi räknar med att cirka 14 säljare kan få plats. Eget bord medtages förstås. Anmälan till: eva.johansson33@gmail.com.

 

 

 

 

18 jan 2020