Om oss

Trädgårdsamatörerna i Stockholm

Stockholmskretsen är en av Sällskapet Trädgårdsamatörernas (STAs) 24 lokala kretsar.

Kretsen är vår lokala träffpunkt. Vi är 550 medlemmar i Stockholm, både nybörjare och erfarna amatörer.

Vårt fokus är prydnadsväxter. Vi odlar förstås nyttoväxter, som grönsaker och annat ätbart,, men i Trädgårdsamatörerna är det prydnadsträdgården som gäller.

Ekologisk mångfald, sund miljö och hållbarhet är självklara för oss.

Vi har olika inriktning. En del tänjer på gränserna och odlar det nästan omöjliga. Andra vill ha en viss typ av växter, t.ex. alpiner eller rosor. Andra skapar drömträdgården med inriktning på färg och form. Och de allra flesta är lite mitt emellan.

 


Sällskapet Trädgårdsamatörerna  

Stockholmskretsen ingår i Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA).

STA är en ideell förening med 7000 medlemmar i de nordiska länderna. Den huvudsakliga verksamheten sker i lokalkretsarna.

STA vill sprida kunskap om växter och odlingsteknik och öka intresset för en vackrare trädgård. En viktig uppgift är att sammanföra personer med liknande intressen.

Det mesta av STAs verksamhet - föreläsningar, studiecirklar, trädgårdsbesök, resor, växtmarknader mm - sker i kretsarna.

STA ger ut tidningen Trädgårdsamatören med fyra nummer per år och administrerar den årliga Frölistan, som alla medlemmar kan beställa fröer från en gång per år. Frölistan innehåller fröer från tusentals växter, både vanliga och ovanliga.

Läs mer!

Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA)

Tidningen Trädgårdsamatören

Trädgårdsamatörernas Frölista

Optimal frösådd. Ett användbart kompendium av kretsens tidigare medlem Ingemar Björk:

optimal-frosadd-09.pdf