Kurser mm

Trädgårdsbesökscirkel 2017

En grupp om cirka tio personer besöker varandras trädgårdar under säsongen 2017.

Du behöver inte ha en tjusig ”färdig” trädgård, men alla deltagare måste ta emot ett besök av gruppen.

Syftet är att utbyta erfarenheter, få nya trädgårdskompisar och att ha det trevligt.

Om många vill vara med startar vi flera cirklar.

Anmälan, helst per mail, till Kerstin Pettersson, kerstin.pettersson54@telia.com, 08-556 593 63

(Telefonsvarare, det går bra att ringa fram till 22.00).