Riksmöte 2018

Riksmötet 2018 hölls i Stockholm den 15–17 juni

Stockholmskretsens styrelse tackar arbetsgruppen, alla volontärer, trädgårdsägare, sponsorer och deltagare för att ni gjorde Riksmötet 2018 till två inspirerande och väldigt trevliga dygn.